Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 110/2014 do nr 123/2014
  październik

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 110/2014 z 2 października 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Remont elewacji z ociepleniem i kolorystyką - ul. Wojska Polskiego 10, 57-320 Polanica-Zdrój"  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 111/2014 z 2 października 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 112/2014 z 3 października 2014 roku 
  w sprawie: powołania koordynatora gminnego. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 113/2014 z 30 września 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (negocjacji) >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 114/2014
  z 6 października 2014 roku 
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 107/2014 z dn. 29 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 115/2014 z 8 października 2014 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju >>>>  
  załącznik >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 116/2014 z 16 października 2014 roku 
  w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 117/2014 z 15 października 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 118/2014 z 17 października 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Ssportu" w Polanicy-Zdroju przy ul. Sportowej, działka 112/3, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju" >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 119/2014 z 17 października 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 120/2014 z 17 października 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 121/2014 z 17 października 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie sprzedaży samochodu osobowego FIAT YLYSSE JTD >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 122/2014 z 22 października 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 123/2014 z 31 października 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-10-07 (454 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·