Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr LVII/341-360/2014
  październik
  LVII


  UCHWAŁA Nr LVII/341/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości>>>>     
  UCHWAŁA Nr LVII/342/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >>>>        
  UCHWAŁA Nr LVII/343/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami>>>>            
  UCHWAŁA Nr LVII/344/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości mieszanych. >>>>         
  UCHWAŁA Nr LVII/345/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój. >>>> 
   UCHWAŁA Nr LVII/346/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju. >>>>            
  UCHWAŁA Nr LVII/347/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie uchwalenia zakresów działania stałych Komisji Rady Miejskiej. >>>>         
  UCHWAŁA Nr LVI/348/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVII/294/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2014. >>>>  
  UCHWAŁA Nr LVII/349/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica – Zdrój Panu prof. Janowi Twardoniowi. >>>>         
  UCHWAŁA Nr LVII/350/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój. >>>> 
  UCHWAŁA Nr LVII/351/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>> 
   UCHWAŁA Nr LVII/352/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych. >>>> 
   UCHWAŁA Nr LVII/353/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na lata 2015-2018. >>>> 
  UCHWAŁA Nr LVII/354/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na lata 2015-2018. >>>> 
   UCHWAŁA Nr LVII/355/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2015. >>>> 
   UCHWAŁA Nr LVII/356/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 08.08.2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, zn. RM.1510.7.2014. >>>> 
  UCHWAŁA Nr LVII/357/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 01.09.2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, zn. RM.1510.9.2014. >>>> 
   UCHWAŁA Nr LVII/358/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 28.08.2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, zn. RM.1510.11.2014. >>>> 
  UCHWAŁA Nr LVII/359/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 02.06.2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, zn. RM.1510.12.2014. >>>> 
   UCHWAŁA Nr LVII/360/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gminnej nieruchomości
  gruntowej, na okres kolejnych 3 lat
  . >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-11-18 (497 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·