Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Składy komisji Rady Miejskiej 2014-2018
  Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji stałych Rady Miejskiej >>>>


  Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju:

  Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w składzie:

  1) Grzegorz Orłowski - Przewodniczący Komisjizmiana Przewodniczącego Komisji Uchwałą Nr VIII/54/2016 z dnia 27 pażdziernika 2016 r. >>>>
  2) Andrzej Bogacz
  3) Łukasz Muc  - wykreślony ze składu osobowego Uchwałą Nr III/21/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. >>>>
  3) Beata Bembnik
  4) Anna Walczuk
  6) Agata Winnicka - wykreślona ze składu osobowego Uchwałą Nr IV/31/2016 z dnia 25 maja 2016 r. >>>>
  5) Mateusz Jellin - Przewodniczący Komisji - zmiana Przewodniczącego Komisji Uchwałą Nr VIII/54/2016 z dnia 27 pażdziernika 2016 r. >>>>
  6) Tadeusz Biskupski
  7) Jolanta Bachry
  8) Roman Szymański
  9) Grażyna Kozioł
  10) Ryszard Miller
  11) Zbigniew Bilan - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr VII/44/2017 z dnia 13 września 2017 r. >>>>

  Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:

  1) Zbigniew Bilan
  2) Kazimierz Bumaj
  3) Beata Bembnik - wykreślona ze składu osobowego Uchwałą Nr VIII/54/2016 z dnia 27 pażdziernika 2016 r. >>>>
  3) Anna Walczuk
  4) Agata Winnicka
  6) Tadeusz Biskupski - wykreślony ze składu osobowego Uchwałą Nr IV/31/2016 z dnia 25 maja 2016 r. >>>>
  7) Mateusz Jellin - wykreślony ze składu osobowego Uchwałą Nr IV/31/2016 z dnia 25 maja 2016 r. >>>>
  5) Anna Stępek - Przewodnicząca Komisji
  6) Grzegorz Orłowski
  7) Andrzej Bogacz
  8) Roman Szymański
  9) Grażyna Kozioł
  10) Ryszard Miller
  11) Katarzyna Czaja - Doroszuk

  Komisja Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

  1) Tadeusz Biskupski - Przewodniczący Komisji
  2) Anna Stępek
  3) Andrzej Bogacz
  4) Kazimierz Bumaj
  5) Agata Winnicka
  6) Anna Walczuk
  7) Jolanta Bachry - wykreślona ze składu osobowego Uchwałą Nr IV/31/2016 z dnia 25 maja 2016 r. >>>>
  7) Beata Bembnik
  8) Grzegorz Orłowski
  9) Grażyna Kozioł
  10) Katarzyna Czaja - Doroszuk
  11) Mateusz Jellin - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr VII/44/2017 z dnia 13 września 2017 r. >>>>

  Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego w składzie:

  1) Zbigniew Bilan - wykreślony ze składu osobowego Uchwałą Nr VII/44/2017 z dnia 13 września 2017 r. >>>>
  2) Łukasz Muc - wykreślony ze składu osobowego Uchwałą Nr III/21/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. >>>>
  3) Beata Bembnik - wykreślona ze składu osobowego Uchwałą Nr XVI/99/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. >>>>
  4) Jolanta Bachry - Przewodnicząca Komisji
  5) Mateusz Jellin - wykreślony ze składu osobowego Uchwałą Nr VII/44/2017 z dnia 13 września 2017 r. >>>>
  6) Anna Stępek
  7) Ryszard Miller
  8) Katarzyna Czaja - Doroszuk
  9) Roman Szymański - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr VI/40/2018 z dnia 11 maja 2018 r. >>>>

  Komisja Uzdrowiskowa, Ekologii i Pomocy Społecznej w składzie: - komisja powołana Uchwałą Nr IV/31/2016 z dnia 25 maja 2016 r. >>>>

  1) Agata Winnicka
  2) Tadeusz Biskupski
  3) Mateusz Jellin
  4) Jolanta Bachry
  5) Andrzej Bogacz
  6) Beata Bembnik - powołana do składu osobowego Uchwałą Nr VIII/54/2016 z dnia 27 pażdziernika 2016 r. >>>>

  Komisja Rewizyjna:

  1) Zbigniew Bilan - Przewodniczący Komisji
  2) Łukasz Muc  - wykreślony ze składu osobowego Uchwałą Nr III/22/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. >>>>
  2) Andrzej Bogacz - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr III/22/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. >>>> - wybrany na Zastępce Przewodniczącego Uchwała Nr VIII/58/2017 z dnia 27 października 2017 r. >>>>
  3) Kazimierz Bumaj

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2014-12-09 (1528 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·