Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian pierwsze półrocze 2015 roku

    08-01-2015 - Utworzono rejestr zmian pierwsze półrocze 2015 roku >>>>
    08-01-2015 - Na stronie głównej w bloku adreswoym oraz w bloku PRAWO LOKALNE  w dziale Podatki i opłaty  zamieszczono podstronę Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku  >>>>
    08-01-2015 - dodano uchwałę RM Nr LIX/362/2014 >>>>
    08-01-2015 - dodano w bloku ORGANY w dziale Spr. z konsultacji społ. podstronę Sprawozdania z konsultacji społecznych >>>>
    12-01-2015 - wprowadzono aktualny rok tj. 2015 we wnioskach do pobrania w miejscu II. REFERAT FINANSOWY  1. PODATKI (pliki w formacie pdf ) Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2015 r.: >>>>
   12-01-2015 - dodano uchwałę RM nr LIX/361/2014 >>>>
   13-01-2015 - dodano do bloku PORADNIK do kart usług Referatu Finansowego aktualną kartę i wniosek  RF/ 04 UDZIELENIE 50-PROC.OBLIGATORYJNEJ BONIFIKATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU-PRZEZNACZONE I WYKORZYSTANE NA CELE MIESZKANIOWE
            O    Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2015 
  wniosek dodano równeiż do bloku WZORY WNIOSKÓW do działu Wnioski do pobrania >>>>
   16-01-2015 - dodano zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2015 do nr 3/2015 >>>> oraz ogłoszenie na stronie głównej Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...>>>>
   20-01-2015 - dodano uchwały RM nr III/8-11/2014 oraz nr III/16-17/2014 >>>>
   20-01-2015 - dodano uchwały RM nr IV/18-19/2015 >>>>  do stworzonej podstrony Uchwały z 2015 roku >>>>  oraz do bloku organy, działu budżet podstrony Budżet na rok 2015 >>>>
   21-01-2015 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum Informacji OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój o przystąpieniu do opracowania projektów Koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Polanica-Zdrój oraz Propozycji planu aglomeracji Polanica-Zdrój >>>>
   30-01-2015 - dodano podstronę "Protokoły z sesji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018" >>>> oraz protokół Nr III/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29.12.2014 r. >>>>
   10-02-2015 - dodano podstronę "Wybory Prezydenta RP 2015" w  bloku WYBORY >>>>
   11-02-2015 - dodano poprawioną uchwałę RM nr IV/19/2015 >>>>  (poprawa dotyczyła nr sesji tj było IV/19/2014 powinno być IV/19/2015)
   11-02-2015 - dodano do bloku GOSPODARKa działu Budżet uchwałę Nr III/48/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 lutego 2015 roku w  sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr IV/18/2015 z 12 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój oraz uchwale Nr IV/19/2015 z 12 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Polanica-Zdrój na rok 2015. >>>> 
   11-02-2015 - dodano do spisu zarzadzeń z miesiąca października 2014 roku zarządzenia BM nr 15,17,19 /2014 r >>>>
   12-02-2015 - dodano do strony głównej BIP ogłoszenie - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2015/2016 >>>>
   12-02-2015 - zaktualizowano stronę Organizacja urzdu jest w pozycji nr 10.
  Obsługi Rady Miejskiej - mgr Przemysław Leś było mgr Elżbieta Potocka >>>>
   10-03-2015 - umieszczono spis zarządzęń zmiesiąca listopada 2014 i dodano  zarzadzenie BM nr 133/2015 oraz dodano do spisu zarzadzeń ze listopada 2014 r zarządzenie nr 130/2014 >>>> 
   10-03-2015 -dodano  załącznik do zarządzania BM nr 115/2014 >>>>

   25-03-2015 - dodano informację na stronie głównej BIP dot. elektronicznej szkrzynki podawczej na platformie EPUAP /polanica/skrytka oraz adres e-mail um@polanica.pl >>>>
   oraz usunięto link dotyczący:
  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych
   09-04-2015 - dodano uchwały RM nr VI/31-32/2015 >>>>
   09-04-2015 - dodano protokoły z sesji RM nr IV/2015, V/2015 oraz VI/2015 >>>>
   22-05-2015 - dodano informację w boku PRAWO LOKALNE w dziale Wyniki kontroli w postaci podstrony o nazwie Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2014 r >>>>
   22-05-2015 - dodano informację w boku ORGANY w dziale Sprawozdania-Burmistrz :
  122. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 marca 2015 r.  tutaj treść 
  123. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 kwietnia 2015 r.  tutaj treść 
   26-05-2015 - dodano sprawozdania za I kw. 2015 r : Rb-27s, Rb-28s, Rb-NRb-NDS, Rb-Z
   26-05-2015 - dodano do ogłoszenie przetargowego: Zapytanie ofertowe na: Obsługę bankową i kasową budżetu Gminy Polanica-Zdrój >>>> - Pytania z 22.05.2015 i odpowiedzi >>>> 
   27-05-2015 - dodano do ogłoszenie przetargowego: Zapytanie ofertowe na: Obsługę bankową i kasową budżetu Gminy Polanica-Zdrój >>>> - Pytania i odpowiedzi >>>>  
   27-05-2015 - dodano Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku - 26 szt. bez BM i przewodniczacego RM
   28-05-2015 - dodano protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26.03.2015 r.
   28-05-2015 - dodano uchwały nr VII/33-43/2015 >>>>

   28-05-2015 - dodano

  do UCHWAŁY  Nr XXIX/ 181 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica – Zdrój. >>>>

  Załącznik tekstowy nr 1 >>>> 
   29-05-2015 - dodano do strony głównej BIP ogłoszenie - informację dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2014 rok >>>> oraz do podstroany podatki i opłaty >>>>
   29-05-2015 - dodano do podstrony informator budżetowy wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, któym ze środków publicznych została udzielona dotacja w roku 2014 >>>>
 • Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanica-Zdrój w 2014 roku >>>>
 • Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok >>>>
   29-05-2015 - dodano do Zapytania ofertowego na: Obsługę bankową i kasową budżetu Gminy Polanica-Zdrój >>>> Pytania i odpowiedzi >>>> 


 •  
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-01-08 (358 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·