Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 124/2014 do nr 137/2014
  listopad

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 124/2014 z 3 listopada 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego "w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polanica-Zdrój" >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 125/2014 z 4 listopada 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 126/2014 z 4 listopada 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do sprzedaży >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 127/2014 z 5 listopada 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 128/2014 z 7 listopada 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa ul. Dębowej w Polanicy-Zdroju" >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 129/2014 z 7 listopada 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 130/2014
  z 12 listopada 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 131/2014 z 17 listopada 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 132/2014 z 17 listopada 2014 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy części gminnych nieruchomości gruntowych
   >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 133/2014 z 26 listopada 2014 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 134/2014 z 26 listopada 2014 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju"
   >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 135/2014
  z 26 listopada 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w nieodpłatne użyczenie
   >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 136/2014 z 27 listopada 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 137/2014 z 28 listopada 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 
  >>>>   
   
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-01-16 (236 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·