Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 138/2014 do nr 145/2014
  grudzień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 138/2014 z 5 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 139/2014
  z 5 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 140/2014 z 5 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 141/2014 z 17 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 142/2014 z 17 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych domków handlowych do oddania w najem na czas oznaczony od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. >>>> 
   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 143/2014 z 18 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 144/2014 z 19 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 145/2014
  z 31 grudnia 2014 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian z budżecie gminy na rok 2014  >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-01-16 (197 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·