Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2015 do nr 10/2015
  styczeń

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 1/2015 z 14 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 2/2015 z 14 stycznia 2014 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 3/2015 z 14 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 4/2015 z 14 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiace mieszkaniowy zasób gminy  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 5/2015
  z 16 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 6/2015
  z 19 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Polanicy-Zdroju, obejmujacej wykonanie trasy spacerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy Dusznickiej w Polanicy-Zdroju CORSO"  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 7/2015 z 23 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiace mieszkaniowy zasób gminy.  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8/2015
  z 21 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2015 roku >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 9/2015
  z 29 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień do 30.000,00 euro.  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 10/2015
  z 30 stycznia 2015 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-01-16 (5951 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·