Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr III/8-17/2014
  grudzień
  III


  UCHWAŁA Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój>>>>     
  UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014. >>>>        
  UCHWAŁA Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr LVII/352/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych>>>>             
  UCHWAŁA Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku w budżecie gminy>>>>     
  UCHWAŁA Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.(zn.RM.1510.6.2014). >>>>        
  UCHWAŁA Nr IIII/13/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24.10.2014 r. na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Kadencji 2010-2014 (zn. spr.1510.13.2014)>>>>         
  UCHWAŁA Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.10.2014 r. na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Kadencji 2010-2014 (zn. spr.1510.14.2014). >>>>        
  UCHWAŁA Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie rozpatrzenia wezwania z dnia 05.11.2014 r. do usunięcia naruszenia prawa>>>>             
  UCHWAŁA Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie poparcia stanowiska Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wyrażonego w Uchwale Nr 184/V/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz w sprawie umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – granica państwa>>>>     
  UCHWAŁA Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji. >>>>        

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-01-20 (346 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·