Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr V/21-30/2015
  styczeń
  V


  UCHWAŁA Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta>>>> 
  UCHWAŁA Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2015. >>>> 
  UCHWAŁA Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na rok 2015>>>>   
  UCHWAŁA Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok>>>>     
  UCHWAŁA Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. >>>> 
  UCHWAŁA Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Polanica-Zdrój na lata 2015-2018>>>> 
  UCHWAŁA Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Polanicy–Zdroju na lata 2015-2017>>>>     
  UCHWAŁA Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015. >>>>          
  UCHWAŁA Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014
  roku w budżecie gminy
  >>>> 
  UCHWAŁA Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013–2020>>>>     

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-02-19 (522 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·