Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2014 r
  I. Informacja obejmująca kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2014 roku


  1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

      Czas trwania kontroli  - 26 lutego 2014r.

      Przedmiot kontroli – archiwum podręczne Urzędu Stanu Cywilnego Polanicy-Zdroju

  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Wałbrzych

  Czas trwania kontroli  - od 28 marca 2014r. do 17 kwietnia 2014r.

      Przedmiot kontroli – prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie
  społeczne oraz innych składek , do których pobierania zobowiązany
  jest zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i
  ubezpieczenia  zdrowotnego

  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  Czas trwania kontroli  - 27 maja  2014r.

      Przedmiot kontroli –  realizacja zadania „ Zabiegi pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu
  na  terenie Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju – etap I”

  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

      Czas trwania kontroli  - 18 czerwca 2014r.

      Przedmiot kontroli –  ocena stanu sanitarno-technicznego Parku Zdrojowego i piaskownic.

  5. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

      Czas trwania kontroli  - 25 lipca 2014r.

      Przedmiot kontroli – prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na pomniki przyrody w
  2014r.  Opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach
  przyrody znajdujących się w Parku Zdrojowym

  6. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

      Czas trwania kontroli  - 08 sierpnia 2014r.

      Przedmiot kontroli – realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

      Czas trwania kontroli  - 26 listopada 2014r.

      Przedmiot kontroli –  oględziny obiektu stacji uzdatniania wody przy ul. Polnej w
  Polanicy-Zdroju, działka 93 obr. Nowy Zdrój  przed dopuszczeniem
  do użytkowania. Obiekt po remoncie i rozbudowie.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-05-22 (350 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·