Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - drugie półrocze 2015 roku

   01-06-2015 - Zamieszczono link do rejestru zmian na drugie półrocze 2015 roku >>>>
   01-06-2015 - Zamieszczono na podstronie informator budżetowy  >>>>  sprawozdania za I kw. 2015 r : Rb-27s, Rb-28s, Rb-NRb-NDS, Rb-Z
   05-06-2015 dodano uchwały RM nr IX/46-57/2015 >>>>
   12-06-2015 dodano zaktualizowaną podstonę
  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2015)  >>>>
   12-06-2015 dodano Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 4,6,7,9,10/2015 >>>> oraz
  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 11/2015 do nr 15/2015 >>>> ,
  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 138/2014 do nr 145/2014 >>>>
   18-06-2015 dodano Uchwałę  nr XI/58/2015
   23-06-2015 dodano zarządzenia BM nr 108/2014 oraz 109/2014 >>>>
   24-06-2015 dodano protokół nr VIII/2015 z sesji RM >>>>
   24-06-2015 dodano zarządzenia
  BM od nr 110-113/2014 oraz nr 116,118,120-123/2014 >>>> 
   26-06-2015 dodano zarządzenia BM od nr 16-26/2015 >>>> oraz od nr 27-40/2015 >>>>
   01-07-2015 dodano zarządzenia BM od nr 41/2015 do nr 47/2015 >>>>
   02-07-2015 dodano zarządzenia BM od nr 48/2015 do nr 56/2015 >>>>
   02-07-2015 dodano dwa oświadczenia majątkowe za 2014 rok tj. Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego RM >>>>
   02-07-2015 dodano uchwały RM od nr XII/59/2015 do nr XII/68/2015 >>>>
   03-07-2015 dodano sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 29 maja 2015 r.  tutaj treść 
   30-07-2015 dodano do bloku PRAWO LOKALNE działu Ochrona Środowiska informacje o Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków >>>>

  05.08.2015 umieszczono na stronie głównej ogłoszenie  dot. znalezionego psa >>>>
   19-08-2015 dodano do bloku PRAWO LOKALNE dział o nazwie ZABYTKI >>>> oraz w nim zawarto  Wykaz zabytków - karty zabytków (PDF) >>>> 
  21.08.2015 usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń ogłoszenie  dot. znalezionego psa >>>>
   21.08.2015 umieszczono pod uchwałą Nr VII/40/2015 Rady
  Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie uchwalenia
  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
  zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój. - Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>
  oraz
  pod uchwałą Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja
  2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
  odpadami. - Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>
   28.08.2015 umieszczono pod UCHWAŁA Nr XLIX/306/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 20 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>> :
  Skargę Wojewody
  >>>>
  Wyrok dotyczący nieważności Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/306/2014 >>>> 
   15.09.2015 umieszczono w dziale Protokoły z sesji RM w bloku PRAWO LOKALNE 4 protokoły z  sesji RM:
  Protokół Nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29.06.2015 r.
  Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15.06.2015 r.
  Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 05.06.2015 r.
  Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29.05.2015 r.
   15.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 78/2015 do nr 85/2015 >>>> 

   16.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały,
  Uchwały nr XIV/75-82/2015 z  sesji RM >>>>
   16.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Regulamin:
  Regulamin Pracy >>>> oraz zarządzenia nr: 17/2015 >>>>, 82/2015 >>>>
   16.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 86/2015 >>>>
  21.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91/2015 do nr 102/2015 >>>>
  22.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 87/2015 do nr 90/2015 >>>>
  23.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 57/2015 do nr 61/2015 >>>>

  23.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 62/2015 do nr 70/2015 >>>>

  23.10.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 71/2015 do nr 77/2015 >>>>

  27.10.2015 umieszczono w bloku ORGANY w dziale Sprawozdania Burmistrza dotyczące NGO 
  Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2016 >>>> 
  27.10.2015 umieszczono w bloku WYBORY w dziale Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 poniższe informacje:

 • Wyniki wyborów oficjalna strona PKW http://parlament2015.pkw.gov.pl 
 • Wyniki wyborów do Sejmu RP w Polanicy-Zdroju z oficjalnej strony PKW >>>>
 • Wyniki wyborów do Senatu RP w Polanicy-Zdroju z oficjalnej strony PKW >>>>
 • Wyniki głosowania podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r. w Polanicy-Zdroju (zestawienie PDF) >>>>
  30.10.2015 umieszczono w bloku GOSPODARKA w dziale Informator budżetowy Wykonanie budżetu gminy za III kw. 2015 roku >>>>
  03.11.2015 umieszczono w bloku ORGANY w dziale Sprawozdania-Burmistrz
  125. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 czerwca 2015 r. 
  tutaj treść 
  126
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 10 września 2015 r. 
  tutaj treść 
  127. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 1 października 2015 r. 
  tutaj treść 
  03.11.2015 umieszczono Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>> do uchwały nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Polanica-Zdrój 
  03.11.2015 umieszczono Protokół Nr XIV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 01.10.2015 r.
 • 05.11.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały, Uchwały nr XV/83-89/2015 z  sesji RM >>>>
  05.11.2015 umieszczono na stronie głównej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Wykonanie remontu alejek parkowych >>>>
  10.11.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały korektę uchwały Nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM VII polegająca na poprawie w uzasadnieniu z CENTRUM VI na CENTRUM VII >>>>   
  12.11.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały w podrozdziale Uchwały  nr VII/33/2015 - VII/43/2015 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. >>>>  
  23.11.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Interpretacja indywidualna prawa interpretację punkt 3 Interpretacje indywidualna prawa podatkowego z dnia 16 września 2015 r. >>>> 
  25.11.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały w podrozdziale Uchwały  nr XV/83/2015 - XV/89/2015 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dotyczące Uchwały nr XV/88/2015  >>>>
  26.11.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Protokoły z sesji R.M.  protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29.10.2015 r. >>>> oraz w bloku ORGANY w dziale Sprawozdania-Burmistrz - Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 25 listopada 2015 r.  >>>> 
  27.11.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Ochrona Środowiska zaktualizowaną kartę usług oraz wniosek jak poniżej i oznaczono nieaktualne stare wersje wniosku i karty usług:
  1. SN/01 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
  Formularz 01/SN - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 
  (powyższa karta usług SN/01 oraz wniosek obowiązują od 10.11.2015 r.)
  Od dnia 10.11.2015 poniższa karta usług oraz wniosek są nieaktualne

  1. SN/01 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
  Formularz 01/SN - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów

  27-11-2015 dodano uchwały RM od nr XVI/90/2015 do nrXVI/99/2015 >>>>
   01-12-2015 dodano prawidłowy nowy wniosek tj. Formularz 01/SN w bloku WZORY WNIOSKÓW w dziale wnioski do pobrania
  VII. OCHRONA ŚRODOWISKA
  1. Formularz 01/SN - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 
    01-12-2015 utworzono i dodano jednolitą wersje podstrony z kartami usług dot. ochrony środowiska >>>>
  02.12.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Podatki i opłaty podstronę Podatki i opłaty w 2016 r. zawierającą obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 r.:
  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/93/2015 (IN-1) 
  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/93/2015 (DN-1) 
  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IR-1),
  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XVI/93/2015 (DR-1),
  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IL-1), 
  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XVI/93/2015 (DL-1),
  oraz uchwały podatkowe:
  UCHWAŁA Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości>>>>
  UCHWAŁA  Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 listopada 2015
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >>>>
  UCHWAŁA Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie opłaty targowej >>>>
  UCHWAŁA Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie opłaty uzdrowiskowej >>>>
  04.12.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 103/2015 do nr 108/2015 >>>>
  04.12.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 109/2015 do nr 118/2015 >>>>
  09.12.2015 umieszczono w bloku WZORY WNIOSKÓW w dziale Wnioski do pobrania wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 r.:
  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/93/2015 (IN-1) 
  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/93/2015 (DN-1) 
  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IR-1),
  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XVI/93/2015 (DR-1),
  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IL-1), 
  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XVI/93/2015 (DL-1),
  09.12.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały w podrozdziale Uchwały  nr XV/83/2015 - XV/89/2015 Sygnalizację Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającą podjęcie uchwały nr XV/86/2015 z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkującym stwierdzeniem jej nieważności >>>>
  11.12.2015 umieszczono w bloku ORGANY w dziale Organizacja Urzędu zaktualizowany wykaz pracowników wraz z zakresami obowiązków >>>>
  15.12.2015 umieszczono w bloku GOSPODARKA w dziale Budżet w zakładce Budżet 2016 Uchwałę Nr III/248/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. >>>>
  Uchwałę Nr III/247/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016. >>>>
  15.12.2015 umieszczono w bloku ORGANY w dziale Oświadczenia majątkowe, w podrozdziale Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku oświadczenie majątkowe Ryszarda Lisa, w związku z odwołaniem z funkcji członka zarządu >>>> oraz oświadczenie majątkowe Marcina Moskala w związku z objęciem funkcji członka zarządu >>>>
  16.12.2015 umieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały w podrozdziale Uchwały  nr XV/90/2015 - XV/99/2015 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego dotyczące uchwały nr XVI/90/2015 >>>>
  21.12.2015 umieszczono na stronie głównej informację o treści W dniu 24 grudnia 2015 r. kasa Urzędu będzie czynna do godz. 11:00

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-06-01 (383 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·