Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr IX/46-57/2015
  maj
  IX


  UCHWAŁA Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmina w budżecie gminy na rok 2015. >>>> 


  UCHWAŁA Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości mieszanych. >>>>   


  UCHWAŁA Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty>>>> 


  UCHWAŁA Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>>>   

  OBWIESZCZENIE NR 1/2019 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY - ZDROJU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami>>>>  
  Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. >>>>   


  UCHWAŁA Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 19.03.2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój, zn. RM.1510.2.2015>>>> 


  UCHWAŁA Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie przyznania honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ” Panu Marianowi Pieniądzowi. >>>>   


  UCHWAŁA Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie przyznania honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ” Panu Tytusowi Wyczałkowi>>>>  


  UCHWAŁA Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie przyznania honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ” Panu Zbigniewowi Franczukowskiemu. >>>> 


  UCHWAŁA Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie przyznania honorowego tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ” Panu Wiesławowi Lewickiemu. >>>>   


  UCHWAŁA Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica–Zdrój
  Panu Tomaszowi Hubce
  >>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-06-05 (372 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·