Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 27/2015 do nr 40/2015
  kwiecień
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 27/2015 z 7 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 28/2015 z 7 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 29/2015 z 8 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 30/2015 z 10 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych do sprzedaży 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31/2015 z 16 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Polanica-Zdrój 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 32/2015 z 14 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju". 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 33/2015 z 20 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 34/2015 z 22 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania koordynatora gminnego 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 35/2015 z 22 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 36/2015 z 22 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 37/2015 z 23 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 38/2015 z 23 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 39/2015 z 29 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 40/2015 z 30 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 
  >>>>  
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-06-26 (262 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·