Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 41/2015 do nr 47/2015
  maj
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 41/2015 z 5 maja 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy-Zdroju" 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42/2015 z 22 kwietnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 43/2015 z 11 maja 2015 roku 
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 92/2014 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie zespołu roboczego ds. opracowania i wykonania zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Uzdrowiska Polanica-Zdrój 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 44/2015 z 22 maja 2015 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 45/2015 z 29 maja 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 46/2015 z 29 maja 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 47/2015 z 29 maja 2015 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 
  >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-07-01 (244 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·