Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XII/59-68/2015
  czerwiec
  XII


  UCHWAŁA Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za 2014 rok >>>> 
  UCHWAŁA Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica–Zdrój >>>>    
  UCHWAŁA Nr XII/61/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanica-Zdrój >>>> 
  UCHWAŁA Nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych >>>>    
  UCHWAŁA Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków >>>> 
  UCHWAŁA Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty >>>>    
  UCHWAŁA Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>> 
  UCHWAŁA Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>    
  UCHWAŁA Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia >>>> 
  UCHWAŁA Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r.
  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym >>>>   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-07-02 (356 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·