Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XIII/69-74/2015
  wrzesień
  XIII


  UCHWAŁA Nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r.
  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników >>>> 


  UCHWAŁA Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r.
  w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy–Zdroju >>>>    


  UCHWAŁA Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r.
  w sprawie określenia zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanica-Zdrój >>>>  


  UCHWAŁA Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r.
  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. >>>>    


  UCHWAŁA Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami >>>>  

  OBWIESZCZENIE NR 2/2019 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY - ZDROJU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami >>>>


  UCHWAŁA Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>>    


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-09-21 (258 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·