Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91/2015 do nr 102/2015
  wrzesień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 91/2015 z 4 września 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 92/2015 z 4 września 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 93/2015 z 9 września 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 94/2015 z 11 września 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95/2015 z 10 września 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Łąkowej w Polanicy - Zdroju" >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96/2015 z 24 września 2015 roku 
  w sprawie:
  ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97/2015 z 1 października 2015 roku 
  w sprawie:
  wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Polanica - Zdrój >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98/2015 z 1 października 2015 roku 
  w sprawie:
  wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99/2015 z 1 października 2015 roku 
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego  >>>>
   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100/2015 z 1 października 2015 roku 
  w sprawie:
  powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101/2015
  z 30 września 2015 roku 
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101/A/2015 z 30 września 2015 roku 
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102/2015 z 30 września 2015 roku 
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru prac w konkursie fotograficznym "Segregacja w obiektywie - dobre i złe praktyki" >>>>   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-10-15 (254 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·