Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XIV/75-82/2015
  październik
  XIV


  UCHWAŁA Nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Polanica-Zdrój 2015-2018 >>>> 
  UCHWAŁA Nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych >>>>    
  UCHWAŁA Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >>>>  
  UCHWAŁA Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania >>>>
  UCHWAŁA Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat >>>> 
  UCHWAŁA Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Polanica-Zdrój >>>>
  Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>
  UCHWAŁA Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników >>>> 
  UCHWAŁA Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 października 2015 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica – Zdrój Pani Leonardzie Bogdan >>>>    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-10-16 (317 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·