Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 71/2015 do nr 90/2015
  sierpień
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71/2015 z 5 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Polanicy-Zdroju"
  >>>>   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 72/2015 z 5 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (negocjacji)
  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 73/2015 z 7 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie:
  wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 74/2015 z 7 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania koordynatora gminnego
  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2015 z 7 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do spraw Referendum
   >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 76/2015
  z 7 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 77/2015
  z 6 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 78/2015
  z 7 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
  sprzedaży
   >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 79/2015
  z 7 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 80/2015
  z 12 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 81/2015
  z 14 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 82/2015 z 24 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego nadanego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy-Zdroju  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 83/2015
  z 27 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 84/2015
  z 28 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków oddania w dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>    
   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 85/2015
  z 28 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 86/2015 z 28 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Polanicy - Zdroju" >>>>  

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 87/2015
  z 26 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Sportowej w Polanicy - Zdroju >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 88/2015
  z 26 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy - Zdroju" - usługi >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 89/2015
  z 31 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 90/2015
  z 31 sierpnia 2015 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>>    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-10-20 (191 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·