Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 62/2015 do nr 70/2015
  lipiec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 62/2015 z 22 lipca 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 63/2015 z 22 lipca 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64/2015 z 23 lipca 2015 roku 
  w sprawie: określenia wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 65/2015 z 23 lipca 2015 roku 
  w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanica-Zdrój na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 66/2015 z 27 lipca 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67/2015 z 29 lipca 2015 roku 
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68/2015 z 30 lipca 2015 roku 
  w sprawie:
  przeznaczenia części gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69/2015 z 31 lipca 2015 roku 
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 70/2015 z 31 lipca 2015 roku 
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015  >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-10-23 (159 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·