Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XV/83-89/2015
  październik
  XV


  UCHWAŁA Nr XV/83/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM VI >>>>  
  Analizy
  >>>>
  UCHWAŁA Nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM VII >>>>     
  Analizy
  >>>>
  UCHWAŁA Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ VI >>>>
  Analizy >>>>
  UCHWAŁA Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>
  Sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca podjęcie uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkującym stwierdzeniem jej nieważności >>>>
  UCHWAŁA Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>>    
  UCHWAŁA Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2016. >>>>
  Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>
  UCHWAŁA Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 października 2015 r.
  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku >>>>    
    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-11-05 (289 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·