Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XVI/90-99/2015
  listopad
  XVI


  UCHWAŁA Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania >>>> 
  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 7.12.2015 r. do Uchwały Nr XVI/90/2015 >>>>

  UCHWAŁA Nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>     

  UCHWAŁA Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >>>>

  UCHWAŁA Nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego >>>> 
  UCHWAŁA Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie
  opłaty targowej >>>>    
  UCHWAŁA Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie
  opłaty uzdrowiskowej
  >>>>

  UCHWAŁA Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój
  >>>> 
     
  UCHWAŁA Nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015
  >>>>
    

  UCHWAŁA Nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat
  >>>> 

  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  UCHWAŁA Nr XVI/99/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji
  >>>>  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-11-27 (355 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·