Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Ochrona Środowiska
  Karty informacyjne (ostatnia aktualizacja 01.12.2015 r.)  SN/01 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
  Formularz 01/SN - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 
  Formularz 01/SN - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów


  Formularz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wycinki drzew


  Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wycinki drzew

  2. SN/02
  Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne.

  3. SN/03 Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. (informacja 74 8680625)

  4. SN-04 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


  Formularz 02/SN - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Formularz 03/SN - Karta informacyjna przedsięwzięcia


  Aktualne wzory formularzy (w .pdf i .doc)


  Formularz 02/SN - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 


  Formularz 03/SN - Karta informacyjna przedsięwzięcia


  Formularz 02/SN - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (WORD)


  Formularz 03/SN - Karta informacyjna przedsięwzięcia (WORD)  5. SN/05 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój
  Formularz 04/SN - Wniosek o rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Polanica-Zdrój
  Formularz 05/SN - OŚWIADCZENIE

  6. SN/06 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Formularz 06/SN - Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


  Inne informacje związane z ochroną środowiska >>>>

  Wersja archiwalna powyższej podstrony od dnia 01.12.2015 r. jest tutaj >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-01 (1248 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·