Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2015)
  aktualizacja grudzień 2015  Poprzednia wersja strony tzn. archiwalne informacje dotyczące Jednostek Organizacyjnych obowiązujące do listopada 2015 r dostępna jest tu... >>>>


   


  GMINNE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  STANOWIĄ:  

  Jednostki budżetowe:

  1. Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju - Burmistrz mgr inż. Jerzy Terlecki,
  Zastępca
  Burmistrza mgr inż. Dariusz Kupiec
  ,
      tel. 74 868-06-00,
      ul. J. Dąbrowskiego 3.

  • Statut Miasta >>>>
  • Statut Urzędu >>>>
  • Regulamin >>>>
  • Organizacja Urzędu Miejskiego >>>>  

   2. Ośrodek Pomocy Społecznej - Kier. mgr Mariusz Winiarz
     tel. 74 86 80 639,  
      ul. J. Dąbrowskiego 3

  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 55/ XI /90 z 29 marca 1999 r. o utworzeniu jednostki budżetowej realizującej zadania pomocy społecznej  
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Zarządu Miejskiego z 29 maja 1996 r. w/s zatwierdzenia Statutu OPS
  • Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju >>>> (objęcie stanowiska od 01.04.2014 r.)

  3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino - Dyr. mgr Dariusz Kłonowski,
  tel. 74 8681427,
      al. Wojska Polskiego 23.

  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Akt założycielski Kuratora Oświaty z 4 stycznia 1993 r.  
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Rady Pedagogicznej z 14 marca 2002 r. Nr 2/2002 
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Dariusz Kłonowski, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 2002 r. Nr 92/2002
  • Uwagi - Jednostka przejęta z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 1996 r.

  4. Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego - Dyr. mgr Teresa Pituła, tel. 74 8681410,
      ul. Zdrojowa 34.
  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa 
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 50/ X /99 z 23 marca 1999 r. o utworzeniu Gimnazjum Publicznego 
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr 50/ X /99 z 23 marca 1999 r. o utworzeniu Gimnazjum Publicznego 
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Teresa Pituła, Uchwała Zarządu Miejskiego z 4 lipca 2002 r. Nr 91/2002

  5. Przedszkole Publiczne Nr 1 - Dyr. mgr Elżbieta Żylińska, tel. 74 8681570,
      al. Wojska Polskiego 10.
  • Forma organizacyjna - Jednostka budżetowa
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Akt założycielski Burmistrza Miasta z 25 października 1991 r.
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Rady Pedagogicznej z 1 września 1994 r
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki - Dyr. Elżbieta Żylińska, Uchwała Zarządu Miejskiego z 23 sierpnia 2002 r. Nr 118/2002
  • Uwagi - Jednostka przejęta z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 1991 r

   

  Instytucje kultury:

  1. Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji - Dyr. mgr Justyna Kuban, tel. 74 8690643 ul. Parkowa 2. 57-230 Polanica-Zdrój (utworzone z dniem 28.05.2013):

  • Forma organizacyjna - Gminna instytucja kultury (posiadająca osobowość prawną)
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r. zmieniona uchwałą Nr XXXIX/233/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. 
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - § 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr 144/XXIV/2000 z 27 marca 2000 r. 


  2. Miejska Biblioteka Publiczna - Dyr. mgr Iwona Mokrzanowska, tel. 74 8681467,
      al. Wojska Polskiego 23

  • Forma organizacyjna - Gminna instytucja kultury (posiadająca osobowość prawną) 
  • Uchwała o utworzeniu (nr, data, organ wydający,  tytuł uchwały) - Uchwała Rady Miejskiej Nr 155/ XXVII /2000 z 5 czerwca 2000 r.    
  • Uchwała nadająca Statut, regulamin - Uchwała Zarządu Miejskiego z 19 marca 2002 r. Nr 37/2002 
  • Burmistrz Miasta powierzył obowiązki Dyrektora MBP od 1 maja 2008 do 30 grudnia 2008 pracownikowi bibliotek w/w Pani Krystynie Dzieczkaniec
  • Burmistrz Miasta powierzył dalsze pełnienie obowiązków Dyrektora MBP od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 pracownikowi bibliotek w/w Pani Krystynie Dzieczkaniec
  • Burmistrz Miasta powołał dyrektora MBP Panią Iwonę Mokrzanowską na czas określony od 20 czerwca do 31 grudnia 2011 r

    

  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  (utworzony z dniem 01.01.2006):

  1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. -  ul. Spacerowa 2.  tel. 74 8651780, www: mzk-polanica.pl

  • Utworzono chwałą z 28.11.2005 r Nr XXXVII/ 269 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu >>>>
  • Władze spółki:
   RADA NADZORCZA
   Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Artur Nowicki
    Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   Zbigniew Puchniak
    Członek Rady Nadzorczej
   Janusz Kazimierz Fedak 
    Członek Rady Nadzorczej
   Arnold Jan Różewicz

   ZARZĄD
   Prezes Zarządu
   Jacek Tyniec
    Wiceprezes Zarządu
   Anna Nurzyńska
    Członek Zarządu
   Marcin Moskal

    
   
    
   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (2143 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·