Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ESOD


  § 33

  Do  zakresu  działania  stanowiska  ds.  Działalności  Gospodarczej  i  Elektronicznego
  Systemu Obiegu Dokumentów należy, w szczególności:

  1. Wprowadzanie danych do bazy programu CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz ich aktualizacja polegająca na:
  1) wprowadzaniu wpisu i dokonywanie zmian na wniosek przedsiębiorcy
  2) zawieszeniu, wznowieniu i zaprzestaniu prowadzonej działalności.

  2. Wykonywanie  czynności  związanych  z  wydawaniem  decyzji  o  wpisie  obiektu  do rejestru obiektów krótkotrwałego zagospodarowania.

  3. Wykonywanie czynności w ramach wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju systemu ESOD (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów).

  4. Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej  w Urzędzie Miejskim, sporządzanie projektów dokumentów, analiz, ocen, sprawozdań.

  5. Wykonywanie innych zleconych przez przełożonych czynności związanych z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (228 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·