Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  INFORMATYK


  § 31

  Do zakresu działania Informatyka należy w szczególności:

  1. Zapewnienie kompleksowej obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego, wykonywanie zadań w zakresie instalacji, reinstalacji i aktualizowania oprogramowania użytkowanego w Urzędzie.
  2. Dokonywanie archiwizacji bazy danych i ich zabezpieczanie informatyczne.
  3. Wykonywanie obowiązków szczegółowych związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem teleinformatycznym.
  4. Dokonywanie anonimizacji dokumentów umieszczanych na stronie biuletynu informacji publicznej, zarówno formy papierowej, jak i ścieżki dźwiękowej.
  5. Bieżące rozpoznawanie potrzeb oraz dostarczanie pracownikom niezbędnego sprzętu komputerowego oraz materiałów umożliwiających sprawne korzystanie z tego sprzętu.
  6. Utrzymanie elektronicznego obiegu dokumentów, wdrażanie i utrzymanie komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy e-PUAP oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników w tym zakresie.
  7. Realizowanie procedur związanych z wprowadzeniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.
  8. Wykonywanie zadań wynikających z normy ISO w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  9. Pełnienie roli lokalnego administratora systemu Źródło (LAS).
  10. Administrowanie aplikacją obsługującą profil zaufany oraz potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profilu zaufanego e-PUAP.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (274 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·