Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sekretariat


  § 21

  Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, w szczególności:

  1. Przyjmowanie, ewidencja i rozdział korespondencji wpływającej do Urzędu, zgodnie z dekretacją Burmistrza Miasta.

  2. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu.

  3. Nadzór nad używaniem i przechowywaniem pieczęci urzędowych.

  4. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

  5. Sprawowanie obsługi technicznej posiedzeń organizowanych przez Burmistrza.

  6. Obsługa i dbałość o właściwy stan urządzeń technicznych i komputerowych, znajdujących się w Sekretariacie.

  7. Prowadzenie centralnych rejestrów:
  1) zaświadczeń,
  2) zleceń i zamówień, umów na realizację zadań i usług składanych na zewnątrz,
  3) decyzji administracyjnych i zarządzeń Burmistrza,
  4) wewnętrznych aktów prawnych (zarządzenia wewnętrzne, okólniki, postanowienia),
  5) prowadzenie rejestrów zleceń i umów wewnętrznych.

  8. Przechowywanie korespondencji Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza wychodzącej na zewnątrz oraz jej rejestrowanie.

  9. Prowadzenie podręcznej biblioteki Urzędu (ewidencjonowanie literatury fachowej, w księdze inwentarzowej, rozdysponowanie na poszczególne działy).

  10. Dystrybucja prasy i innych materiałów podnoszących umiejętności i kwalifikację zawodowe pracowników.

  11. Koordynowanie prac związanych z wprowadzaniem dokumentów urzędowych (wpływających i wychodzących na zewnątrz) do systemu elektronicznego obiegu dokumentów ESOD.

  12. Potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profilu zaufanego e-PUAP.

  13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu lub na mocy pełnomocnictw szczegółowych Burmistrza Miasta.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-11 (270 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·