Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 121/2015 do nr 127/2015
  grudzień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 121/2015 z 21 grudnia 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr
  122/2015
  z 22 grudnia 2015 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 123/2015
  z 22 grudnia 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 124/2015
  z 23 grudnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 125/2015
  z 29 grudnia 2015 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 126/2015
  z 30 grudnia 2015 roku 
  w sprawie: uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2016 roku >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 127/2015 z 30 grudnia 2015 roku 
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej >>>>  

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-30 (137 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·