Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XVII/100-107/2015
  grudzień
  XVII


  UCHWAŁA Nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013–2020 >>>> 
  UCHWAŁA Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica - Zdrój” >>>>    
  UCHWAŁA Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanica-Zdrój za lata 2012-2015 >>>>   
  UCHWAŁA Nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Polanica-Zdrój >>>>    
  UCHWAŁA Nr XVII/104/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia opłat cmentarnych >>>>   
  UCHWAŁA Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 >>>>    
  UCHWAŁA Nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>   
  UCHWAŁA Nr XVII/107/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Polanica–Zdrój” Panu Janowi Klimowiczowi >>>>    
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-01-15 (270 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·