Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 7/2016 do nr 21/2016
  luty
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 7/2016 z 3 lutego 2016 roku 
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8/2016 z 2 lutego 2016 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 9/2016 z 4 lutego 2016 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 10/2016 z 5 lutego 2016 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 11/2016 z 28 stycznia 2016 roku 
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i szkoły podstawowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 12/2016 z 29 stycznia 2016 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 13/2016 z 29 stycznia 2016 roku 
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 14/2016 z 15 lutego 2016 roku 
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 15/2016 z 15 lutego 2016 roku 
  w sprawie:
  ustalenia cennika za drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2016 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 16/2016 z 17 lutego 2016 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 17/2016 z 18 lutego 2016 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 18/2016 z 18 lutego 2016 roku 
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 19/2016 z 19 lutego 2016 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 20/2016 z 25 lutego 2016 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego pomieszczenia do sprzedaży
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 21/2016 z 26 lutego 2016 roku 
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-02-03 (174 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·