Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr II/6-12/2016
  luty
  II


  UCHWAŁA Nr II/6/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr I/1/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>    
  Załącznik nr 1 >>>>
  Objaśnienia >>>>
  UCHWAŁA Nr II/7/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie zmiany Uchwały nr I/2/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2016 >>>>         
  Uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA Nr II/8/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie
  ustalenia opłat cmentarnych >>>>
  Rozstrzygnięcie nadzorcze
  >>>>
  UCHWAŁA Nr II/9/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2016 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanica-Zdrój
  >>>>        
  Sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca podjęcie uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkującym stwierdzeniem jej nieważności >>>>
  UCHWAŁA Nr II/10/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  25 lutego 2016 r.
  w sprawie
  określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Polanica-Zdrój, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
  >>>>       

  UCHWAŁA Nr II/11/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  25 lutego 2016 r.
  w sprawie
  rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju
  >>>>              

  UCHWAŁA Nr II/12/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  25 lutego 2016 r.
  w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 1 roku
  >>>>               

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-02-29 (268 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·