Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2015 r.
  I. Informacja obejmująca kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2015 roku


  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

      Czas trwania kontroli  - 12 marca 2015r.

      Przedmiot kontroli – kontrola zadania pn. Remont i rozbudowa ujęć wodnych miasta

  2. Wojewoda Dolnośląski

      Czas trwania kontroli  -  od 12 marca 2015r. do 20 marca 2015r.

      Przedmiot kontroli – prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego
                                        dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji
                                         rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

  3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat  Transportu Drogowego we Wrocławiu

      Czas trwania kontroli  -  od 15 kwietnia 2015r. do 17 kwietnia 2015r.

      Przedmiot kontroli – kontrola sprawdzająca zalecenia pokontrolne ( przewóz TAXI)

  4. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

      Czas trwania kontroli  - od 28 lipca 2015r. do 30 września 2015r.

      Przedmiot kontroli – kompleksowa kontrola gospodarki finansowej miasta Polanica-Zdrój
                                        za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 marca 2015r.

  5. Urząd Marszałkowski  we Wrocławiu

      Czas trwania kontroli  - 17 sierpnia 2015r.

      Przedmiot kontroli – kontrola trwałości projektu pn. ”Rozbudowa i modernizacja Teatru
                                        Zdrojowego i. M. Ćwiklińskiej  w Polanicy-Zdroju na potrzeby
                                        Międzynarodowego Centrum Konferencyjno-Kulturalnego”

  6. Naczelny Lekarz Uzdrowiska  Uzdrowisk Obszaru Województwa Dolnośląskiego

      Czas trwania kontroli  - 25 września 2015r.

      Przedmiot kontroli – stan i funkcjonowanie Parku Uzdrowiskowego” Park Zdrojowy”
                                        w Polanicy-Zdroju jako urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego
                                       
  7. Starosta Kłodzki

      Czas trwania kontroli  - 6 miesięcy 2015r.,  do 14 października 2015r.

      Przedmiot kontroli – organizacja ruchu drogowego dla dróg publicznych kategorii gminnej
                                        będących w zarządzie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

  8. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu

      Czas trwania kontroli  - 20 listopada 2015r.

      Przedmiot kontroli – kontrola trwałości projektu pn. ” Przebudowa Parku Zdrojowego
                                        w Polanicy-Zdroju wraz z dostosowanie do potrzeb osób
                                        niepełnosprawnych”

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-03-10 (177 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·