Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr III/13-25/2016
  marzec
  III


  UCHWAŁA Nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015 >>>>    

  UCHWAŁA Nr III/14/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 >>>>

  UCHWAŁA Nr III/15/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej >>>>

  UCHWAŁA Nr III/16/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLV/324/2006 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Polanica-Zdrój” na lata 2006 – 2020
  >>>>        


  UCHWAŁA Nr III/17/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanicy – Zdroju i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju
  >>>>       

  UCHWAŁA Nr III/18/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju
  >>>>              

  UCHWAŁA Nr III/19/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  25 lutego 2016 r.
  w sprawie
  uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2016
  >>>>              


  UCHWAŁA Nr III/20/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2016
  >>>>        

  UCHWAŁA Nr III/21/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji >>>>

  UCHWAŁA Nr III/22/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji
  >>>>        

  UCHWAŁA Nr III/23/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  >>>>       

  UCHWAŁA Nr III/24/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
  >>>>              

  UCHWAŁA Nr III/25/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia
  13 kwietnia 2016 r.
  w sprawie
  wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013–2020
  >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-04-20 (286 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·