Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr IV/26-34/2016
  kwiecień
  IV


  UCHWAŁA Nr IV/26/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej >>>>    


  UCHWAŁA Nr IV/27/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/28/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie
  określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie >>>>


  UCHWAŁA Nr IV/29/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanicy – Zdroju >>>>       


  UCHWAŁA Nr IV/30/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie
  uchwalenia zakresów działania stałych Komisji Rady Miejskiej
  >>>>              


  UCHWAŁA Nr IV/31/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie
  wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji 
  >>>>              


  UCHWAŁA Nr IV/32/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
  >>>>        


  UCHWAŁA Nr IV/33/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>        


  UCHWAŁA Nr IV/34/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 maja 2016 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanicy – Zdroju
  >>>>        


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-06-03 (256 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·