Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 42/2016 do nr 50/2016
  maj
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42/2016 z 4 maja 2016 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 43/2016 z 9 maja 2016 roku 
  w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica - Zdrój >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 44/2016 z 10 maja 2016 roku 
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta Polanica - Zdrój 
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 45/2016 z 16 maja 2016 roku 
  w sprawie: określenia wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu Uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanica - Zdrój
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 46/2016 z 20 maja 2016 roku 
  w sprawie: wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Polanica - Zdrój  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 47/2016 z 20 maja 2016 roku 
  w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 r. >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 48/2016 z 20 maja 2016 roku 
  w sprawie: zasad wprowadzenia centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Polanica - Zdrój
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 49/2016 z 25 maja 2016 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 50/2016 z 31 maja 2016 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
  >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-06-09 (123 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·