Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr V/35-42/2016
  czerwiec
  V


  UCHWAŁA Nr V/35/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za 2015 rok >>>>    


  UCHWAŁA Nr V/36/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica - Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr V/37/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie
   
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 >>>>


  UCHWAŁA Nr V/38/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat i 1 roku
  >>>>        


  UCHWAŁA Nr V/39/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminów nadawania tytułów „Zasłużony dla Polanicy – Zdroju" i „Honorowy obywatel Polanicy – Zdroju”
  >>>>       


  UCHWAŁA Nr V/40/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanica - Zdrój”
  >>>>              


  UCHWAŁA Nr V/41/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
  >>>>              


  UCHWAŁA Nr V/42/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój
  >>>>        


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-06-29 (236 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·