Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 51/2016 do nr 61/I/2016
  czerwiec
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 51/2016 z 3 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 52/2016 z 10 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 53/2016 z 10 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych lokali mieszkalnych do sprzedaży
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 54/2016 z 15 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 55/2016 z 16 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 56/2016 z 16 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: określenia założeń oraz powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 57/2016 z 17 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 58/2016 z 29 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 59/2016 z 30 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 60/2016 z 30 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61/2016 z 30 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: 
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61/I/2016 z 30 czerwca 2016 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-06-29 (139 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·