Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - drugie półrocze 2016 roku

  15-07-2016  - Zamieszczono w bloku WZORY WNIOSKÓW dwa wnioski:

  1.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót >>>>
  2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. >>>>
  oraz zaznaczono jako nieobowiązujący
  Formularz wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. nieaktualny od 15.07.2016 r

  18-07-2016 - Zamieszczono w bloku PORADNIK /Infrastruktura Techniczna aktualną kartę usług IT/ 01 Zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych miejskich

  18-07-2016 - Zamieszczono link do rejestru zmian na drugie półrocze 2016 roku >>>>

  01-08-2016 - Zamieszczono w bloku GOSPODARKA w dziale Informator budżetowy

  • Wykonanie budżetu gminy za II kw. 2016 roku >>>>

  02-08-2016 - Zamieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza

  • Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 62/2016 do nr 67/2016 >>>>

  02-08-2016 - Zamieszczono w bloku WZORY WNIOSKÓW w dziale Wnioski do pobrania następująca treść oraz link XI. Stypendia sportowe WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA - załącznik do uchwały nr XXXVI/220/2013 >>>>

  06-09-2016 - Zamieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju podjęte w dniu 29 sierpnia 2016 r. podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>

  07-09-2016 - Zamieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Zarządzenia Burmistrza

  • Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 68/2016 do nr 77/2016 >>>>

    03-10-2016 - Zamieszczono w bloku PRAWO LOKALNE w dziale Uchwały Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju podjęte w dniu 30 września 2016 r. podczas VII Sesji Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju >>>>

  28-10-2016 - Zamieszczono w bloku Organy w dziale Sprawozdania-Burmistrz punkt 137. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 października 2016 r.  tutaj treść

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-07-18 (114 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·