Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr VI/43-50/2016
  sierpień
  VI


  UCHWAŁA Nr VI/43/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminów nadawania tytułów „Zasłużony dla Polanicy-Zdroju” i „Honorowy obywatel Polanicy-Zdroju”
   
  >>>>    


  UCHWAŁA Nr VI/44/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VI/45/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie
  zmiany uchwały nr LV/335/2014 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica–Zdrój
   
  >>>>


  UCHWAŁA Nr VI/46/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz Wyboru Przewodniczących tych Komisji
  >>>>        


  UCHWAŁA Nr VI/47/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju
  >>>>       


  UCHWAŁA Nr VI/48/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie rozpatrzenia wezwania z dnia 25 lipca 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa
  >>>>              


  UCHWAŁA Nr VI/49/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie 
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 >>>>              


  UCHWAŁA Nr VI/50/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r.
  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polanica-Zdrój
  >>>>        


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-09-06 (247 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·