Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr VIII/53-72/2016
  październik
  VIII


  UCHWAŁA Nr VIII/53/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania statuetki Polanickiego Niedźwiedzia >>>>    


  UCHWAŁA Nr VIII/54/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/55/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października
  2013 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Zdrojowemu – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju
  >>>>    


  UCHWAŁA Nr VIII/56/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/57/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie opłaty uzdrowiskowej >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/58/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/59/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/60/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/61/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój przy ul. Cichej w Polanicy – Zdroju >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/62/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Centrum przy ul. Rubinowej w Polanicy – Zdroju >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/63/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie 
  wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013–2020 >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/64/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie
  wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/65/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie
  rozpatrzenia skargi z dnia 3 sierpnia 2016 r. na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/66/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 sierpnia 2016 r. na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/67/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie rozpatrzenia Postulatu do Pracodawcy z dnia 4 sierpnia 2016 r. >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/68/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 sierpnia 2016 r. na niezałatwienie sprawy w terminie i rażące naruszanie przepisów prawa >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/69/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie
  rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2016 r. na niezałatwienie sprawy w terminie i rażące naruszanie przepisów prawa >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/70/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie 
  rozpatrzenia skargi z dnia 25 sierpnia 2016 r. na Kierownika Urzędu Miejskiego >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/71/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie
  zobowiązania Burmistrza Miasta do opracowania projektu zagospodarowania terenów w obszarze ulic Sportowej, Słowackiego i Zdrojowej w Polanicy-Zdroju >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/72/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie 
  poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w Gminach członkowskich >>>>


   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-11-09 (279 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·