Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Budżet na 2017


  Projekt budżetu na 2017 rok  >>>>  
  Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 >>>


  Uchwała Nr III/269/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. >>>>


  Uchwała Nr III/270/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017. >>>>


  Uchwała Nr III/58/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr X/84/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój oraz w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr X/83/2016 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Polanica - Zdrój na rok 2017 >>>>


  Uchwała Nr III/160/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr X/83/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Polanica - Zdrój na rok 2017, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr III/16/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. >>>>


      sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok >>>>


  Uchwała Nr III/88/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożnym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój za 2017 rok. >>>>
  UCHWAŁA Nr X/84/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój>>>>     


  UCHWAŁA Nr X/83/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2017. >>>>         


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-11-24 (423 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·