Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  GOSPODARKA ODPADAMI
  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój  GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ


  WZÓR DEKLARACJI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE - >>>> 

  WZÓR DEKLARACJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH >>>>

  WZÓR DEKLARACJI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (obowiązująca od dnia 21.08.2018 r.) >>>>

  Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>

  STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI na rok 2018 - >>>>

  STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI na rok 2017 - >>>> 

   

  Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji - >>>> 

   

  1. Ulotka Informacyjna - zasady segregacji odpadów >>>>

  • Ulotka Informacyjna - jak kompostować odpady w przydomowym kompostowniku? >>>>

   

  2. Wzory prawidłowo wypełnionych deklaracji dla poszczególnych nieruchomości

  • Deklaracja składana przez właściciela - segregacja odpadów >>>>
  • Deklaracja składana przez właściciela - bez segregacji odpadów >>>>
  • Deklaracja składana przez właściciela - segregacja + kompostownik >>>>
  • Deklaracja składana przez właściciela - brak licznika wody/zamieszkanie w trakcie roku>>>>
  • Deklaracja składana przez właściciela - nieruchomość mieszana >>>>
  • Deklaracja składana przez właściciela - nieruchomość niezamieszkana >>>>

   

  3. Wykaz uchwał dotyczących GOSPODAROWANIA ODPADAMI >>>>

   

  4. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

  2014 r. >>>>

  2015 r. >>>>

  2016 r. >>>>

  2017 r. >>>>

  5. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych >>>>

   

  6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:

  za rok 2014 >>>>

  za rok 2015 >>>>

  za rok 2016 >>>> 

  za rok 2017 >>>>

  za rok 2018 >>>>

  7. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Polanica-Zdrój >>>>

   

  8. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych >>>>

   

  9. Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania >>>>

   

  10. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) >>>>

   

  11. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny >>>>

   

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH. >>>>

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH >>>>

  PYTANIA I ODPOWIEDZI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY POLANICA-ZDRÓJ >>>>

   

   

   


  Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój informacje archiwalne >>>>

  Informacje dodatkowe
  Podinspektor ds. wymiaru opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Barbara Serwinowska
  tel. 748680631
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-11-30 (2437 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·