Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr IX/73-79/2016
  grudzień
  IX


  UCHWAŁA Nr IX/73/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 >>>>    


  UCHWAŁA Nr IX/74/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie opłaty targowej >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/75/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości >>>>    


  UCHWAŁA Nr IX/76/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości mieszanych >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/77/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat  >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/78/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2017 >>>>


  UCHWAŁA Nr IX/79/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2016 r.
  w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/71/2016 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do opracowania projektu zagospodarowania terenów w obszarze ulic Sportowej, Słowackiego i Zdrojowej w Polanicy-Zdroju >>>>


   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2016-12-27 (188 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·