Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2017 do nr 6/2017
  styczeń
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 1/2017 z 13 stycznia 2017 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 2/2017 z 19 stycznia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki "in house" zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 12 (ustawy prawo zamówień publicznych tj. z dnia 26 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 stan prawny na dzień 19.01.2017 r.) na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych i mieszanych na terenie Gminy Polanica - Zdrój od. 14.02.2017 r. do 13.02.2020 r. >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 3/2017 z 20 stycznia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017 – 2020 r.
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 4/2017 z 20 stycznia 2017 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnego lokalu mieszkalnego do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 5/2017 z 27 stycznia 2017 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 6/2017 z 31 stycznia 2017 roku 
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-02-03 (131 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·