Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr I/1-5/2017
  styczeń
  I


  UCHWAŁA Nr I/1/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2017 r.
  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017-2021” >>>>     


  UCHWAŁA Nr I/2/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2017 r.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania >>>>


  UCHWAŁA Nr I/3/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2017 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2017 >>>>


  UCHWAŁA Nr I/4/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2017 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju na rok 2017 >>>>         


  UCHWAŁA Nr I/5/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2017 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 30 lat
  >>>>               


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-02-09 (276 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·