Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr II/6-14/2017
  luty
  II


  UCHWAŁA Nr II/6/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok >>>>     


  UCHWAŁA Nr II/7/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 >>>>


  UCHWAŁA Nr II/8/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego >>>>


  UCHWAŁA Nr II/9/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/329/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Polanica-Zdrój >>>>         


  UCHWAŁA Nr II/10/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania >>>>              


  UCHWAŁA Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi >>>>


  UCHWAŁA Nr II/12/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013–2020 >>>>


  UCHWAŁA Nr II/13/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>         


  UCHWAŁA Nr II/14/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne >>>>               


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-03-01 (229 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·