Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 24/2017 do nr 39/2017
  kwiecień
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 24/2017 z 4 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 25/2017 z 4 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 26/2017 z 5 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 27/2017 z 7 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 28/2017 z 10 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i szkoły podstawowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 29/2017 z 14 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. na zadanie: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 30/2017 z 14 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie rozwiązanie istniejacych problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym zagospodarowaniem na terenie m. Polanica - Zdrój" w ramach zadania "Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica - Zdrój w zakresie zabezpieczania obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31/2017 z 18 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 32/2017 z 18 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 33/2017 z 20 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: 
  powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy - Zdroju, ul. Wojska Polskiego 10 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 34/2017 z 20 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie:  powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 35/2017 z kwietnia 2017 roku 
  w sprawie:  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 36/2017 z kwietnia 2017 roku 
  w sprawie:  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 37/2017 z 21 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: ogłoszenia  wykazu  gminnych  nieruchomości  gruntowych  przeznaczonych  do oddania w dzierżawę >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 38/2017 z 27 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 39/2017 z 27 kwietnia 2017 roku 
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-05-11 (128 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·