Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr V/30-40/2017
  czerwiec
  V


  UCHWAŁA Nr V/30/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za 2016 rok >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/31/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica - Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr V/32/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/33/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/34/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój >>>>


  UCHWAŁA Nr V/35/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy ul. Bolesława Chrobrego, obręb Stary Zdrój, miasto Polanica-Zdrój >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/36/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ulicy Kamiennej, miasto Polanica-Zdrój >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/37/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM VI >>>>


  UCHWAŁA Nr V/38/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanica - Zdrój w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/39/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>     


  UCHWAŁA Nr V/40/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 maja 2017 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-07-20 (172 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·