Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr VII/44-53/2017
  wrzesień
  VII


  UCHWAŁA Nr VII/44/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji >>>>     


  UCHWAŁA Nr VII/45/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/46/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój >>>>     


  UCHWAŁA Nr VII/47/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 >>>>     


  UCHWAŁA Nr VII/48/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań
  własnych gminy
  >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/49/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 12.10.2004 r. >>>>     


  UCHWAŁA Nr VII/50/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w Polanicy–Zdroju >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/51/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój >>>>  

  Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>


  UCHWAŁA Nr VII/52/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 czerwca 2017 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej >>>>     


  UCHWAŁA Nr VII/53/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r.
  w sprawie pozostawienia bez rozpoznania „skargi obywatelskiej” z dnia 13 czerwca 2017 r. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-09-27 (175 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·