Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Polanica-Zdrój (aktualizacja grudzień 2017 r.)  Poniżej znajdą Państwo wszelkie uchwały związane z MPZP obejmujące obecnie obszar całej Gminy Polanica-Zdrój. Większość planów została uchwalona w 2008 roku z wyjątkiem ostatniego obrębu CENTRUM uchwalonego dnia 29 kwietnia 2009 r. Wprowadzono również aktualizacje pewnych obszarów planów - uchwały z lat 2011- 2017.


  STARY ZDRÓJ


  UCHWAŁA Nr VI/43/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 3 lipca 2017 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ VI >>>>  


  UCHWAŁA Nr VIII/61/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój przy ul. Cichej w Polanicy–Zdroju >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXIX /232/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ II >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIII /201/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ III >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXIII /202/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 lutego 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - UL. CHOPINA >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ I >>>>


  UCHWAŁA Nr XXVI/146 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ V >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV / 80 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2011 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ IV >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 116 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 121 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE. >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXI/ 140 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXI/ 141 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE. >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 113 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - PÓŁNOC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 118 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ - PÓŁNOC >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  NOWY ZDRÓJ


  UCHWAŁA Nr XVI/ 112 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 117 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ >>>>
  Załączniki do powyższej uchwały:
  Uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 114 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ - CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 119 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ - CENTRUM. >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  CENTRUM 


  UCHWAŁA Nr V/37/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM VI >>>>


  UCHWAŁA Nr VIII/62/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016 r.
  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Centrum przy ul. Rubinowej w Polanicy–Zdroju >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXI/193/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM I  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXXI/194/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM III >>>> 


  UCHWAŁA Nr XXV/136 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum, dla jednostki MW/U5 >>>>


  UCHWAŁA Nr XXVI/154 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM V >>>>


  UCHWAŁA Nr XXVI/155/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM IV >>>>


  UCHWAŁA Nr XXVI/156 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM II >>>>


  UCHWAŁA Nr XXXI/ 193 /09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM  >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załacznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 115 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XVI/ 120 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM. >>>>


  WIELISŁAW


  UCHWAŁA Nr III/27/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Mikołaja Reja w Polanicy–Zdroju >>>>              

  Sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca podjęcie uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkującym stwierdzeniem jej nieważności >>>>


  UCHWAŁA Nr III/26/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Jana Kasprowicza w Polanicy-Zdroju >>>>      

  Sygnalizacja Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca podjęcie uchwały z nieistotnym naruszeniem prawa, nie skutkującym stwierdzeniem jej nieważności >>>>   


  UCHWAŁA Nr XXVI/152 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW II >>>>


  UCHWAŁA Nr XXVI/153/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW I >>>>


  UCHWAŁA Nr XV/ 101 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XV/ 106 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - POŁUDNIE >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA Nr XV/ 100 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - PÓŁNOC z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>> 


  UCHWAŁA Nr XV/ 105 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW - PÓŁNOC >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  SOKOŁÓWKA


  UCHWAŁA Nr XXVI/148 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA III >>>>


  UCHWAŁA Nr XXVI/149/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA II >>>>


  UCHWAŁA Nr XXVI/150 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA I >>>>


  UCHWAŁA Nr XV/ 99 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA - POŁUDNIE z ustaleniami „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XV/ 104 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA - POŁUDNIE >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA Nr XV/ 98 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu agospodarowania przestrzennego MPZP NOWA SOKOŁÓWKA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>> 


  UCHWAŁA Nr XV/ 103 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWA SOKOŁÓWKA >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/ 88 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA-LASY z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/ 92 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA - LASY>>>> 
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>


  PIEKIELNA GÓRA


  UCHWAŁA Nr XXVI/151/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA I 
  >>>> 


  UCHWAŁA Nr XV/ 97 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu agospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WIEJSKA z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój” >>>>


  UCHWAŁA Nr XV/ 102 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WIEJSKA >>>>
  Załączniki do powyższej uchwały:
  Uzasadnienie >>>>
  załącznik nr 1 cz-b >>>>
  załącznik nr 1 kolor >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  załącznik nr 3 >>>>
  załącznik nr 4 >>>>


  UCHWAŁA Nr XIV/ 85 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 89 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE. >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załacznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA Nr XIV/ 86 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój. >>>> 

  UCHWAŁA   Nr XIV/ 90 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC.  >>>>
   
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>

  UCHWAŁA Nr XIV/ 87 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.   
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLSKIEGO z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA Nr XIV/ 91 /08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLKIEGO.  >>>>  
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 cz-b >>>>
  Załącznik nr 1 kolor >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3,4 >>>>  Poprzednia wersja podstrony - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego -zarchiwizowana dnia 19.12.2017 r . >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-12-19 (2290 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·